Career

Chuyên viên tuyển dụng

Nhân lực là nguồn tài sản quý giá của doanh nghiệp. Và bạn sẽ là người giúp chúng tôi tạo ra những tài sản quý giá đó bởi chính bạn cũng là một trong những tài sản chúng tôi đang tìm kiếm.

COMIT Corporation đang tìm kiếm CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG tài năng

Các nhiệm vụ chính
 
- Lập kế hoạch hành động để triển khai các kế hoạch Tuyển dụng của Công ty và các nhu cầu tuyển dụng phát sinh trong năm
- Xây dựng, điều chỉnh quy trình tuyển dụng
- Rà soát các Mô tả công việc, điều chỉnh các bản Mô tả công việc cho phù hợp với nhu cầu tại thời điểm đăng tuyển. Viết mới các bản Mô tả công việc cho các vị trí mới
- Đánh giá và lựa chọn các kênh tuyển dụng phù hợp theo các vị trí cần tuyển dụng
- Xây dựng các bài thi tuyển, bài phỏng vấn, các tiêu chí đánh giá tương ứng với các vị trí
- Hướng dẫn các trưởng bộ phận về quy trinh tuyển dụng, phối hợp tuyển dụng
- Hướng dẫn các trưởng bộ phận về cách thức tiến hành phỏng vấn tuyển dụng
-  Trực tiếp tham dự vào quá trình tuyển dụng:
+ Tìm kiếm ứng viên: Đăng tuyển, liên hệ trực tiếp với ứng viên, liên hệ với các bên cung cấp nhân sự
+ Tiếp nhận hồ sơ
+ Đánh giá hồ sơ và lựa chọn các hồ sơ có chất lượng phù hợp với nhu cầu tuyển dụng
+ Tổ chức thi tuyển
+ Đánh giá kết quả các bài thi và đề xuất các ứng viên phù hợp
+ Tổ chức phỏng vấn: sắp xếp thời gian phỏng vấn ứng viên, thông báo cho các trưởng bộ phận liên quan, thông báo cho ứng viên
+ Tham dự phỏng vấn ứng viên 
+ Đề xuất lựa chọn ứng viên
+ Thông báo trúng tuyển và không trúng tuyển tới các ứng viên
+ Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân viên mới
-  Lập danh sách dữ liệu ứng viên
 
Các nhiệm vụ khác
-  Tham gia vào các hoạt động nhân sự khác của công ty: xây dựng kế hoạch nhân sự, quan hệ lao động, đánh giá nhân viên, đào tạo
-  Tham gia vào các hoạt động nhằm duy trì, củng cố hoạt động văn hóa của công ty: triển khai các hoạt động teambuilding, tổ chức các sự kiện văn hóa 30/4-1/5, ngày thành lập công ty…
Năng lực Cần thiết
-  Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành nhân lực, kinh tế 
-  Có ít nhất 4 năm trong lĩnh vực tuyển dụng, có thể thực hiện độc lập các hoạt động tuyển dụng như mô tả ở trên
-  Kỹ năng giao tiếp tốt 
-  Ngoại ngữ: Nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh tốt 
Liên hệ
- Email: hr@comitcorp.com
- Điện thoại: 0979 867 796

Totals: 1676848

Pageviews: 2030131

Online: 19