Tuyển dụng

Tuyển dụng

Quản trị mạng

Để phục vụ cho nhu cầu nhân lực đáp ứng với các kế hoạch phát triển hệ thống của COMIT trong thời gian tới, chúng tôi tìm kiếm ứng viên tiềm năng gia nhập gia đình COMIT, đảm nhận nhiệm vụ quản trị hệ thống công nghệ thông tin, mạng và hệ thống liên quan của công ty

.

Nhiệm vụ & Trách nhiệm:
1. Nhiệm vụ chính: (90% khối lượng công việc)

- Vận hành, quản trị thông tin dữ liệu đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống mạng, hệ thống máy chủ, giám sát hiệu suất hệ thống và thực hiện điều chỉnh phù hợp.

- Quản lý các hệ thống sao lưu và khôi phục dữ liệu, hỗ trợ quản lý các máy chủ tại các công ty thành viên. - Nghiên cứu, nắm vững các sản phẩm, công nghệ, giải pháp hệ thống, phần cứng, thiết bị mạng, bảo mật, đề xuất ứng dụng các sản phẩm, công nghệ mới.

- Thực hiện phân tích xử lý sự cố máy chủ, máy trạm và các hệ thống liên quan.

- Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận xây dựng tài liệu liệu hướng dẫn cho người dùng cuối về những câu hỏi thường gặp (FAQs).

2. Nhiệm vụ phụ/hỗ trợ: (10% khối lượng công việc)

- Quản lý, lưu trữ các hồ sơ liên quan trong bộ phận

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp

Năng lực Cần thiết:
1. Kiến thức, kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử viễn thông, công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành kỹ thuật liên quan.

- Có kiến thức về quản trị mạng, ưu tiên có chứng chỉ MCSA

- Kiến thức về mạng, có khả năng cấu hình router, switch, wifi nội bộ

- Hiểu sâu về hệ điều hành Window, Window Server

2. Kỹ năng:

- Thành thạo Word, Excel: sử dụng trong xây dựng các tài liệu kỹ thuật liên quan.

- Tiếng Anh: đọc hiểu tốt.

Thông tin liên hệ:

Mail: hr@comitcorp.com

Tel: 0985557923 - Ms. Hoa


Totals: 2120215

Pageviews: 2482822

Online: 56