Tuyển dụng

Tuyển dụng

Chuyên viên thầu và hợp đồng

Cơ hội để bạn chứng minh những kỹ năng của mình có thể giúp chúng tôi thắng thầu!

Mô tả Chung:
- Phụ trách đấu thầu
- Quản lý hợp đồng & công nợ
Nhiệm vụ & Trách nhiệm:
❑ Phụ trách đấu thầu
- Theo dõi các thông tin về đấu thầu
- Lập kế hoạch và chuẩn bị hồ sơ đấu thầu
- Tham gia tư vấn các quyết định liên quan đến đấu thầu
- Liên hệ với các bên mời thầu, đối tác nước ngoài, các bộ phận kinh doanh, kỹ thuật... trong quá trình xây dựng, chuẩn bị hồ sơ thầu
- Triển khai các ý tưởng sáng tạo trong quy trình đấu thầu
❑ Quản lý hợp đồng
- Tham gia đàm phán, thực hiện soạn thảo hợp đồng bán hàng
- Giám sát toàn bộ quá trình thực hiện hợp đồng: yêu cầu kế toán mở các loại bảo lãnh, thu thập/quản lý các giấy tờ liên quan đến giao hàng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, thanh toán...
- Cập nhật cơ sở dữ liệu tiến độ thực hiện các hợp đồng
- Báo cáo tiến độ thực hiện hợp đồng cùng các vấn đề nảy sinh lên Quản lý
❑ Quản lý công nợ
- Kiểm tra/theo dõi chi tiết công nợ từng khách hàng/nhà cung cấp theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền quá hạn, báo cho bộ phận bán hàng/mua hàng và cấp trên.
- Lập báo cáo về công nợ
Năng lực Cần thiết:
1. Kiến thức, kinh nghiệm:
- Đại học chuyên ngành kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc vị trí tương tự
- Nắm vững quy trình đấu thầu và thực hiện dự án
- Hiểu biết về các quy định Pháp luật liên quan tới công việc: luật đấu thầu, luật thương mại.
2. Kỹ năng:
- Giao tiếp tốt: viết, trình bày và thuyết phục
- Khả năng tổ chức công việc
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Tiếng Anh trình thành thạo (bắt buộc)
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng: Word, Excel, Power Point
Thông tin hỗ trợ: Ms Hoa (hr@comitcorp.com)
Nhiệm vụ & Trách nhiệm:
❑ Phụ trách đấu thầu
- Theo dõi các thông tin về đấu thầu
- Lập kế hoạch và chuẩn bị hồ sơ đấu thầu
- Tham gia tư vấn các quyết định liên quan đến đấu thầu
- Liên hệ với các bên mời thầu, đối tác nước ngoài, các bộ phận kinh doanh, kỹ thuật... trong quá
trình xây dựng, chuẩn bị hồ sơ thầu
- Triển khai các ý tưởng sáng tạo trong quy trình đấu thầu
❑ Quản lý hợp đồng
- Tham gia đàm phán, thực hiện soạn thảo hợp đồng bán hàng
- Giám sát toàn bộ quá trình thực hiện hợp đồng: yêu cầu kế toán mở các loại bảo lãnh, thu
thập/quản lý các giấy tờ liên quan đến giao hàng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, thanh toán...
- Cập nhật cơ sở dữ liệu tiến độ thực hiện các hợp đồng
- Báo cáo tiến độ thực hiện hợp đồng cùng các vấn đề nảy sinh lên Quản lý
❑ Quản lý công nợ
- Kiểm tra/theo dõi chi tiết công nợ từng khách hàng/nhà cung cấp theo từng chứng từ phát sinh công
nợ, hạn thanh toán, số tiền quá hạn, báo cho bộ phận bán hàng/mua hàng và cấp trên.
- Lập báo cáo về công nợ
Năng lực Cần thiết:
1. Kiến thức, kinh nghiệm:
- Đại học chuyên ngành kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan.
Mã hiệu:
Lần ban hành:
Ngày hiệu lực:
QLHD/MTCV
01/00
29/3/2013
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc vị trí tương tự
- Nắm vững quy trình đấu thầu và thực hiện dự án
- Hiểu biết về các quy định Pháp luật liên quan tới công việc: luật đấu thầu, luật thương mại.
2. Kỹ năng:
- Giao tiếp tốt: viết, trình bày và thuyết phục
- Khả năng tổ chức công việc
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Tiếng Anh trình thành thạo (bắt buộc)
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng: Word, Excel, Power Point

Totals: 2120217

Pageviews: 2482824

Online: 58