Fujikura 12S

Fujikura 12S

 

Fujikura 12S

 

 

 

 

 

Máy hàn quang đơn nhỏ gọn và nhẹ nhất thế giới 

Hệ thống quan sát Fixed v-groove, Dual-axis 

Vận hành nhanh và dễ dàng 

Được thiết kế cho môi trường FTTH

Hàn cleave độ dài 5mm 

Phần mềm PC trong gói tiêu chuẩn

Quay lại

Sản phẩm khác

Totals: 1990719

Pageviews: 2351076

Online: 101