Fujikura-70S

Fujikura-70S

Fujikura - 70S

 

 

 

 

Năng suất tối đa: 

  • Thời gian hàn/ làm nóng nhanh nhất thế giới
  • Thiết kế hộp đựng cải tiến 
  • Vận hành lâu dài/ Tiêu thụ năng lượng ít

Vận hành thân thiện với người dùng:

  • Các bước vận hành ít hơn / cơ chế tự động
  • Vận hành dễ dàng
  • Phần mềm PC software trong gói tiêu chuẩn

Vững chắc & Linh hoạt:  

  • Các tính năng chống chọi với môi trường bên ngoài
  • Tùy chọn giữa Fuseconnect/ Fiber holder
  • Hàn cleave độ dài 5mm 

Quay lại

Sản phẩm khác

Totals: 2063260

Pageviews: 2424703

Online: 48