Fujikura CT-06

Fujikura CT-06

Fujikura CT-06

Dao hàn sợi quang đơn với độ chính xác cao

 

Phù hợp với FTTH

Được thiết kế để cắt sợi đơn

Nâng cao hiệu suất sử dụng

Quay lại

Sản phẩm khác

Totals: 2063345

Pageviews: 2424788

Online: 44