Hệ thống BSC/RNC/MSC/MSS

Lắp đặt và hòa mạng cho BSC/RNC/MSC/MSS 

 
Phạm vi dịch vụ:

 

• Nhận thông tin về địa điểm đăt trạm từ khách hàng cùng với TND/RND

• Kiểm tra RFI cùng với việc đảm bảo giấy phép xây dựng trạm. Gửi SDR cho khách hàng

• Nhận máy móc thiết bị tại trạm và kiểm tra mỗi phiếu đóng gói. Báo cho khách hàng trong trường hợp có       thiếu sót

• Cố định cabinet vào rack và tiến hành chèn các module theo yêu cầu vào cabinet bằng tay/hoàn thiện bản     vẽ

• Nối các dây cáp/ dây nhảy tương ứng lại với nhau

• Nối đất thiết bị

• Lắp đặt DCDB và kéo điện vào thiết bị

• Lắp đặt DDF và kéo E1s vào thiết bị bằng Kroning

• Lắp đặt cáp quang nếu được yêu cầu và đo công suất

• Khởi động thiết bị và phát sóng theo quy trình

• Cấp phát  địa chỉ IP được định sẵn trước và mở rộng dịch vụ cho các thuê bao

• Kiểm tra BER nếu được yêu cầu

• Chuẩn  bị tài liệu AT và ký tên

Totals: 1990827

Pageviews: 2351184

Online: 55