Hệ thống BTS/ Node B

Lắp đặt và hòa mạng cho trạm BTS/Node B


Phạm vi dịch vụ:

 

• Nhận thông tin về địa điểm đăt trạm từ khách hàng cùng với TND/RND

• Kiểm tra RFI cùng với việc đảm bảo giấy phép xây dựng trạm

• Nhận máy móc thiết bị tại trạm và kiểm tra mỗi phiếu đóng gói. Báo cho khách hàng trong trường hợp có thiếu sót 

• Đưa ăng ten GSM/CDMA lên tháp theo mỗi TND/RND

• Kéo chặt và đi đường cáp RF từ Shelter đến Ăng ten

• Nối đất cho Ăng ten và cáp RF tại vị trí thích hợp

• Đảm bảo chắc chắn cho các drip loop/Z loop tại bảng phân phối cáp hợp lý

• Đảm bảo dây cáp RF không có đoạn cong sắc 

• Sữa chữa OGB

• Bảo vệ thời tiết cho thiết bị

• Sửa chữa EMPs/cột chống sét cùng với các kết nối trong shelter

• Cài đặt hệ thống BTS/NodeB với các thiết bị khác

• Mở rộng, cáp nguồn, cáp E1, cáp nối đât đến trạm BTS/Node B

• Sửa chữa IGB và mở rộng việc nối đất cho tất cả các thiết bị ngoại vi

• Sửa chữa DDF

• Lắp đặt hệ thống ắc quy lưu trữ và bộ tách sóng

• Lắp đặt cáp nội bộ

• Lắp đặt các dây nhảy  indoor 

• Kiểm tra VSWR

• Khởi động các thiết bị

• Phát sóng cho các thiết bị theo quy trình đã được đặt ra

• Đo công suất

• Khai báo vào danh sách kiểm tra và tiến hành kiểm tra theo dõi chất lượng

 

Totals: 2085095

Pageviews: 2446756

Online: 56