Hệ thống truyền dẫn Viba

Lắp đặt và Phát sóng hệ thống truyền dẫn viba


Phạm vi dịch vụ:

 

• Nhận thông tin về địa điểm đăt trạm từ khách hàng cùng với TND/RND

• Kiểm tra RFI tại vị trí gần và xa ngoài việc đảm bảo giấy phép xây dựng trạm

• Nhận máy móc thiết bị ở cả 2 đầu và kiểm tra từng phiếu đóng gói, báo cho khách hàng trong trường hợp có thiếu sót

• Lắp ráp và đưa ăng ten cũng với máy thu phát MW lên tháp ở cả 2 đầu theo TND/RND

• Kéo chặt và định tuyến cáp nếu tuyến cáp từ Shelter đến Ăng ten theo cả hai phía

• Nối đất  Ăng ten và cáp RF tại vị trí thích hợp

• Sửa chữa thanh răng truyền dẫn ở cả 2 đầu  nếu được yêu cầu

• Lắp đặt và phát sóng IDUs trong các shelter

• Đồng chỉnh ăng ten MW cho đến khi đạt được mức thu theo yêu cầu

• Nối đất, bảo vệ thời tiết cho thiết bị và đánh nhãn cho tất cả cáp ở cả 2 đầu

• Nghiệm thu

Totals: 2085137

Pageviews: 2446798

Online: 36